Energia je budúcnosť, urobme ju žiarivou

Ponúkame pre vás najlepšie energetické riešenia

KTO SME

Spoločnosť Istroenergo International,a.s. (IEI)

je inžinierska firma, developer EPC dodávateľských štruktúr a developer nových projektov a technológií pre elektrárne na celosvetovom trhu. Bola založená v roku 1997 a sídli v Leviciach, Slovensko, stredná EU, v regióne s historickou prítomnosťou aktivít pre energetické trhy

ČÍTAJ ĎALEJ

Zabezpečujeme pre vás vaše energetické riešenia

NAŠE SLUŽBY

Vývoj projektov elektrární a návrh energetických zariadení

Technický koncept, Optimálna štruktúra developmentu pre energetický trh, Klasické parné kotle, Kotle na odpadné teplo (HRSG)

Inžiniering a technická dokumentácia

Návrh elektrární, návrh kotlov bez limitácie druhu paliva alebo parametrov, návrh oceľových konštrukcií, stavebných objektov a príslušenstva elektrární, kompletácia dokumentácie pre prevádzku a údržbu

Supervízia a technická pomoc

Technická pomoc pre investorov, požadujúcich dodávky na kľúč, pri príprave tendrovej dokumentácie a kompletných tendrov

Zabezpečenie dodávky, Montáž a uvádzanie do prevádzky

Zabezpečenie dodávky navrhnutých a špecifikovaných zariadení, montáž a uvedenie do prevádzky dodaných alebo individuálne zákazníkom objednaných technológií od tretích dodávateľov, odborný dozor nad montážou uskutočňovanou subdodávateľmi alebo zákazníkom objednanou firmou

Záručné a pozáručné služby

Záručné služby pre dodané energetické zariadenia a elektrárne podľa kontraktačných podmienok

Individuálne služby a finančné aktivity

Technické a finančné konzultácie, obchodné zastúpenie a marketing

Energia pre lepšiu budúcnosť